MAGIE A DÉMONOLOGIE VE STARÉ BABYLONII...ČÁST 4...KAP.36

9. května 2007 v 9:54 | danissko |  odborna literatura
Kapitola 36.

GÉNIOVÉ: ANUNNAKI A ÍGIGI.


Anunnaki (šumersky: Anunnage) - s příjmením " - ša irsiti", t. j. "zemští", a Ígigi, zvaní " - ša šamé", t. j. "nebesští" představují v konečném svém pojímání archanděly a vysoké planetární inteligence většinou příznivých vlastností. Alespoň ve zlé své působnosti stojí Anunnaki vždy jen ve službách bohů, čímž se liší od nevázaných démonů ostatních, zvláště zlých Sedmi. Původ jejich jmen jest nejasný: Anunnaki uváděni jsou ve spojitost s vodou života, již střeží v podsvětí, pak by jméno jejich podle Hommela značilo: "Bozi vodního domu". Jinak z ideografického způsobu psaní jména A. naznačuje se toliko význam "voda", "místo" a "síla" bez bližší spojitosti. Ígigi značí asi tolik co "mocnosti". Těchto géniů bývá uváděno pravidelně po sedmi, (též devět), než v některých hymnech (viz Reisner, Babyl. Sumer. Hymnen, Nr. IV., 15-18) mluví se dokonce o 300 Anunnaki nebe (= Ígigi) a 600 Anunnaki země. Anunnaki vystupují zvláště jako soudci lidí a vykonavatelé trestajících pohrom, seslaných bohy na hříšné lidstvo. Jako takoví zváni jsou tudíž An. králi pekel a posly démona moru Namtara: "maráni šipri ša Namtari". Proti nim naopak daleko vznešenější Ígigi zovou se "maráni šipri ša ilu Anim šarri": "poslové boha Anua krále". Anunnaki žárlivě střeží prameny života v podsvětí a spolupůsobí při soudu nad lidmi. V jedné šumerské hymně na boha slunce Babbara (Šamaše Semitů) praví se:

"Anunnage-ene ešbar barra ta ma rab lach eš!" t. j.

"An. přistoupí k tobě (slunce!), aby rozsudek vynášeli!"

Také v podsvětí sedí An. podle tradice na zlatých trůnech a soudí s bohyní Mametum lidstvo, jak jest vylíčeno v Eposu o Gilgamešovi. Při potopě světa stáli Anunnaki po boku bohů ničitelů Adara a Rammána; praví se o nich při této příležitosti: "Ilu Anunnaki iššú diparáti, ina namrišunu uchammatú mátum", t. j. "An. drželi pochodně, jejich svitem hrůzou naplňujíce zemi." Maně nám tane na mysli zjevení komet, jež patrně byly Babyloňanům oněmi hroznými pochodněmi démonů - geniů Anunnaki. O Ígigích mluví se méně: vzhledem k tomu, že v jejich řadu bývají kladeni i bohové, (Ištar nazývána jest: "nejmocnější z Ígigů"), jest zřejmým veliký jejich význam v prastarém náboženství šumerském, jež neznalo zprvu bohů v pozdějším smyslu slova. Směšování s bohy jest však také příčinou opětného mizení významu těchto archandělů tím, že jako stejně mocní nemohli logicky obstáti vedle známějších bohů. V mnohém, zdá se, převzali i Anunnaki z působnosti poslů Anuových, Ígigů. Tak na př. zaměňují se navzájem oba řády andělů v doplňku textu, obsahujícího legendu o Etanovi (tak zv. Scheil-ův text, + K 2606, verš 9.-16.). Podáváme zde toto místo, jež jest, mimochodem, zajímavým nejen svou libozvučností a poetickým půvabem, nýbrž i nápadnou podobností (co do obsahu), s počátkem Ovidiových Metamorfos ("Aurea prima"):

"Rabútum ilu Anunnaki, šaimu šimtim,
ušbu imliku milik ša mátám,
banu kibratim, šakinu šikítim;
machru ana niši ilu Ígigu,
izinam ana niši išimu,
šarram la iškunu elu niši ebiátim.
Ina šiatim la kasrat kubšum, méanu,
u chadúm ugniam la sabrat!"

Překlad:

"velicí (bozi) Anunnaki, již osud určují,
usedli, aby se uradili radou nad zemí.
Tvoří prostory světa, uzákoňují zákon!
(machru?) lidem, oni bohové Ígigi,
(izinam?) lidem oni určili,
krále tehdy ještě neustanovili nad lidmi blažených sídel,
tehdy ještě nebyla zhotovena čelenka, ni čapka královská,
a žezlo z "lapis lazuli" nebylo (ještě) uděláno."

Anunnaki a Ígigi se zde tudíž zaměňuji. V textech historických přicházejí také téměř pravidelně společně, ne tak již v literatuře náboženské. Ígigi zaujímají zde vznešenější postavení, neboť vedle bohyně Ištary i Marduk čítán do jejich počtu. Také ze všech démonických bytostí dočkali se An. a Ígigi jediní officielního uznání, zvláště v Asyrii, ačkoliv podle nápisu asyrského krále Adad-nirariho (kol r. 1345 př. Kr.) Anunnaki prohlášeni výslovně toliko za genie země, a tudíž nižší bytosti oproti nebeským andělům Ígigům. Než i v Babylonii vystavěl jim král Nabu-kudurí-usúr II. (Nabukadnezar) ve hradbách města Babylonu oltář, nazvaný "stavba radosti a plesání", a o slavnosti boha Marduka, "pána Anunnaki a Ígigů" byly jim zde přinášeny oběti.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama