MAGIE A DÉMONOLOGIE VE STARÉ BABYLONII...ČÁST 6...KAP.46

9. května 2007 v 10:00 | danissko |  odborna literatura
Kapitola 46.

MAGICKÉ ROSTLINY.


V kouzelných rituálech uvádějí se hojně různé rostliny s účinky magickými, jejichž účelem jest buď určité přímé působení na objekt, obyčejně ve formě amuletů či talismanů, nebo slouží jako pomůcka neznámého jinak účelu v kterémkoliv stadiu magického rituálu. Jest vskutku nepříjemné, že se nám posud nepodařilo určiti valnou většinu této magické flory. Často pouze v písmu se vyskytující klínopisný ideogram pro pojem "strom, květinu" svědčí o tom, že slovo následující značí nějakou rostlinu. Myslím však, že bychom ani nebyli příliš překvapeni po eventuelním zjištění významu dotyčných jmen; shledali bychom se totiž zajisté většinou se starými známými z magické říše rostlin, vždyť znalost čarodějných bylin na západě přišla tam většinou prostřednictvím Řeků a Římanů ze zemí chaldejských. Již epos o Gilgamešovi vypráví o zázračné rostlině s významným jménem: "šébu-issachir-amélu", t. j.: "(již jsa) starcem, omládl (opět) člověk", jež omlazovala způsobem, jenž by patrně velmi zajímal dra. Steinacha a jeho žáky. V kouzel. textu Maklu I., verš 10. naříká očarovaný: "Rostlinou Upuntu ucpaly (čarodějnice) má ústa". Jastrow, jehož překladu jsme zde použili, se domnívá, že jest zde míněn patrně magický nápoj z této rostliny, avšak tohoto vzdálenějšího smyslem výkladu není v našem případě potřebí. Z jiných míst víme, že se symbolickým aktem lecos vpravovalo do úst figury (voltu), k docílení buď fenoménu oněmění, nebo snad tak zv. "Maulsperre" zvířat, užívané čaroději v zemích německých.

Poznámka: Aby dobytek nežral a raději hlady pošel docilovalo se snadno pochybným, vlastně nemagickým kouskem magiae naturalis. Potřel se totiž zvířatům vnitřek tlamy česnekem. Protilék: Vytříti tlamu dobytčete pečlivě dobrým vinným octem, případně vícekráte.

Maklu I., 10-12 uvádí jiné tři rostliny, jejichž buď hojné vyskytání se, nebo jiné vlastnosti líčí se takto: (Jastrow, Religion I., 302):

"býlí Maštakal, jehož jest země plna, nechť mne očistí!
Před vámi (čaroději) nechť zářím jako Kankal rostlina,
nechť se jen lesknu a čist jsem jak bylina Lardu!"

V 8. verši téhož místa zmiňuje se text také o očisťovacích (patrně symbolicky míněno) účincích utržené větévky (?) neznámého nám stromu Binu.

V téže sbírce Maklu, deska V., (na počátku mluví se mnoho o magických operacích s neznámými rostlinami), ve čtvrtém verši hrozí se na příklad čaroději, že mu "bude poslána rostlina Chaltappan a sesam", známá olejodárná rostlina (asyrsky: šamaššamu = doslovně "sluneční bylina").

Místo mezi verši 11.-20. V. desky téže sbírky vypráví nám o dvou jiných, patrně lékařských bylinách, snad pěstěných uměle na poli neb v zahradách, proti nimž čarodějníci zvláště zuřili, obávajíce se právem jejich magického účinku vůči sobě.

(Zkráceně: viz Jastrow, Religion I., 313):

"Kdo je to, jenž ničí rostlinu Pu, a obilí zadržuje (?).
Čaruje proti nebi, bouří se proti zemi,
a proti Chul-Kil, bylině velikých bohů čáry, odpor a zlá říkání vznáší?
Jako rostlina Pu nechť zajde takový!
Chul-Kil, rostlině velikých bohů nechť se čáry, nepřátelský
záměr a zlá říkání nepřiblíží!"

V dalších verších, 11.-17. líčí se takto podivné síly neznámých bylin, určených k potírání čarodějníků:

"jako býlí Charsag nechť způsobí vaše kouzlo, abyste (bolestí) křičeli,
jako Sichlu rostlina nechť vás vaše kouzlo provrtá,
jako Samnu rostlina nechť vás vaše kouzlo oslepí,
jako Kaši bylina nechť vás vlastní kouzlo okouzlí,
jako Chaltappan býlí nechť vám vaše kouzlo úzkost způsobí,
jako Kitmi bylina nechť vás vaše kouzlo okouzlí,
jako Araru bylina nechť vás vaše kouzlo ochromí!"

Prvá z těchto rostlin podle jména (char-sag = šumersky: hora) jest patrně býlím, rostoucím výhradně v pohoří. Jiné její jméno jest Sapru. Rostlina Samnu jest patrně olejodárná (samnu = olej), a o bylině Chaltappan jsme již mluvili svrchu. Poslední jméno: Araru (jinak též Aráru-araru) jest synonymem jména svrchu uvedené byliny Chul-Kil. Zajímavý, byť poněkud nejasný jest rituál o použití a nabytí rostliny zvané Tigillu, jež jest, podle Jensena, jakýmsi druhem divoce rostoucí okurky. Této rostliny má symbolickým způsobem užíti kněz, zaklínač hrozné "nemoci hlavy", jak svému synu Mardukovi radí sám bůh Éa: (Cuneiform Texts, XVII., Pl. 19, kol. I. 32-36; překlad: Jastrow, Religion I., 345.):

"Rostlinou Tigillu, jež roste o samotě v pustinách,
při slunce západu tak jako šatem pokryj hlavu svou,
pokryj (i) Tigillu a pevně ji uzavři (kruhem?).
Za jitra pak před slunce východem ji vezmi s místa jejího a vyrvi její kořen!"

Jak se zdá, měla býti zaklínači nočním nošením zmíněné rostliny kol hlavy propůjčena bud léčivá síla oné byliny, nebo on sám měl býti jistým fysiologickým processem učiněn immuním vůči nákaze při potomním (jak verše dále popisují) ošetřování nemocného. Ono symbolické vyrvání kořenů (kořen rostlinstva, jak známo, jest zasvěcen Saturnovi), mělo snad naznačiti odstranění nebezpečí nákazy. Tento překlad Jastrowův o zmíněné rostlině Tigillu a z něho vyvozený výklad zdá se mi však poněkud násilný a nepřípadný. A vskutku také Frank ve svém díle: Studien zur bab. Religion, str. 26., rozumí a vykládá toto, nebo aspoň podobné místo v textech jinak; nutno přiznati, že smysl, jím těžkým oněm veršům podkládaný zdá se míti větší pravděpodobnost. Podle něho popisuje se zde vlastně rituál při trhání rostliny. Po západu slunce odebéře se magik tam, kde roste osaměle bylina Tigillu, sám maje zahalenou hlavu. Rostlina se pak také pokryje šátkem a případně se kol ní udělá magický kruh z nasypané mouky (o němž ještě více uslyšíme); z rána potom, před východem slunce vyrve se rostlina z kořene. Tento výklad připomíná nápadně praktiky, zachovávané ve středověku, i později při trhání magických rostlin, zvláště mandragory. Rozdílnost převodu Jastrowova dá se vysvětliti nepřesným překladem 2. a 3. z výše uvedených veršů, a odpadne ihned po následující úpravě:

"při slunce západu šatem, tak jako pokryješ hlavou svou, přikryj i Tigillu - - - ".
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama