MAGIE A DÉMONOLOGIE VE STARÉ BABYLONII...ČÁST 6...KAP.54

9. května 2007 v 10:20 | danissko |  odborna literatura
Kapitola 54.

NĚKOLIK ZÁVĚREČNÝCH POZNÁMEK K BABYLONSKÉ MAGII, ZVLÁŠTĚ OČAROVÁNÍ.


Ke konci našeho pojednání bylo by se zmíniti ještě o některých základních termínech babylonské magie, odpovídajících našim pojmům (o)čarovati, zaklínání a podobně. Některé jsou nám již známy: tak šiptu = zaklínání, pochodící od stejného kmene slovného jako: ášipu = zaklínač. Jiným výrazem pro talisman, nebo kouzlo vůbec jest: mamítu. Pojmu očarovati odpovídal asyrský, (tak jako všechny názvy svrchu) název ézéru, jehož etymologický původ vysvětluje Jeremias od verbálního kmene esru, nebo esiru (hebr. éser), jenž značí původně: uzavříti. Ze šumerských magických termínů jest nejobvyklejším výraz tú, nebo túdugga, značící zaklínání (= asyrsky: šiptu).

Z podrobných popisů očarovacích praktik, jejich příčin i následků, o nichž mluvily obšírně předchozí kapitoly, chceme zdůrazniti zvláště tyto základní poznatky, jež by snad našemu čtenáři ve spoustě podrobností byly unikly:

Původní amorálnost, (či lépe řečeno nedostatek ethiky) nenamáhala se v prvých začátcích kultury a dlouho ještě potom vysvětlovati si příčinu očarování jinak, než z vnějšího podnětu, t. j. nenávisti, nebo prospěchu čarodějova, jenž se řídil ve svém zlovolném počínání týmiž jednoduchými, byť krutými motivy, které byly na př. lvu, neb jiné dravé zvěři důvodem k tomu, aby napadl v cestu se mu namanuvšího člověka. Proto jest velice významným mezníkem v historii magie a duševní kultury vůbec onen časově přesně neurčitelný termín hlavní redakce kouzelných sbírek, spadající, jak řečeno, do doby kol r. 2000 př. Kr., kdy nabývalo všeobecně vrchu přesvědčení, že očarování (i posedlost démony) a též jiná magická zla nemohou postihnouti člověka bez dopuštění božího, a nabývají nad ním moci jen tehdy, když nějakým hříchem urazí buď bohy vůbec, buď zvláště svého osobního boha a bohyni. Tato ethická zásada proniká pak do sousedních kultur: objevuje se u Židů v pozdějších částech starého Zákona a zvláště ušlechtile též v Egyptě, v "kniháeh mrtvých" nové říše, a tato vnitřní, ideální představa byla pak průpravou ke křesťanství, jež - opět důkaz pro panbabylonistické ideje, nebylo by možným bez předchozí dvoutisícileté babylonské ethické tradice, o jejichž hloubce podal přesvědčivé důkazy na př. Delitzsch ve svých přednáškách o Bábelu a Bibli.

V historii útočné i obranné magie očarovací byla dále v Babylonii snad poprvé přesně vystižena podstata zpětného odrazu, jenž se od protiaktu liší tím, že postihuje operatéra za jistých podmínek spoutáně, bez jakéhokoliv útočného protizásahu se strany odpůrcovy. Osud magikův při zpětném odrazu jest podoben nehodě toho, jenž házeje kamenem, zasažen byl sám tímto, když se kámen odrazil od zdi, za níž se jeho protivník ukryl, na rozdíl od magického protinárazu, představovaného zde opět kamenem, nikoliv však již odraženým, nýbrž vysílaným přímo rukou protivníkovou. Nesejde ovšem na tom, jestliže se napadený také sám přičinil, aby kouzlo zpátečním odrazem postihlo jeho vysílatele, jako může kamenem ohrožený vhodným nastavením na př. štítu způsobiti zpětný odraz kamene nepřítelova.

Podobných případů jest dosti v kouzelných textech, takže nepokládáme za nutné je snad zvláště ještě citovati; některé z nich byly již ostatně v tomto díle uvedeny.

Účinky očarování: O těchto bylo již na svém místě dosti pověděno v podrobnostech při líčení jednotlivých způsobů maleficia, zvláště pomocí voltů, těchto základních pomůcek očarování vůbec, nikolik toliko babylonského. Universální a hlavní podmínkou účinků očarování jest působení jeho v pláni mimofysické, t. j. fluidické, neb vyšší. V tomto směru také zasahuje očarování svou oběť: působí na fluidickou, dále i psychickou část napadené oběti a odtud teprve se promítá do jejího fysického těla a prostředí, což v největším počtu případů jest a priori také účelem vlastního maleficia. Tohoto cíle se dosahuje ovšem jen v případě úplného zdaru akce a splnění všech podmínek. Nejúčinnější bude tudíž působení na fluidickou stránku oběti, neboť tato jest poměrně, mimo tělesnou, nejhmotnější, a fysické nejbližší. Promítnutí magického působení s těla fluidického a s tím spojených následků na fysické tělo oběti jest nejlehčí a nejpravděpodobnější. Akce toho druhu vyžaduje však použití t. zv. mumií, jež jedině odpovídají fluidické podstatě člověka. Pokud bylo těchto v babyl. magii očarovací používáno jen zřídka, nestačil mnohdy účinek kouzla k tomu, aby bylo dosaženo plného cíle, na př. usmrcení člověka. Obyčejně se tudíž vybil očarovací náboj jen psychicky: jeho následky jevily se pak v nejmírnějším případě toliko jako psychická depresse, nebo stísněnost. Při stupňování těchto účinků ve zdařenějších případech vyvinula se u oběti buď duševní porucha, nebo nevysvětlitelné nervové bolesti buď po celém těle, nebo toliko v onom údě, jenž byl objektem maleficia. Dalším stupňováním účinků (zvláště) s použitím dobrých voltů, byta, ochrnutí, mrtvice, nebo stigmatická podkožní znamení, tak dobře známá z historie očarování, a z křesťanské tradice, na př. znamení ran Kristových, vyskytající se u svatých a pod.

Konkrétní případ: Působení na ruku figury oběti za velmi dobrých podmínek způsobilo na př. kruté bolesti v ruce napadeného, jež se stupňovaly v obrnu, nebo křeč svalů za současného podkožního krevního výronu (stigma) na ruce, na jakémkoliv místě, nebo přesně na onom, kde byla na př. bodnuta ruka dagydy. Tyto případy jsou velmi dobře známy z historie očarování za všech dob a dokázány bezpečně různými experimenty ve stavech hypnotických, zvláště však klassickými pokusy de Rochas-ovými.

Při úplném zdaru maleficia (tudíž hlavně s použitím mumií) nastávaly pak symbolickým útočným aktům přesně odpovídající fysiologické změny na tělech obětí. Byla-li na př. podobná figura bodnuta do života, zemřel v tutéž dobu ten, k jehož podobě byla dagyda zhotovena, na proděravění střev.

To by byly tudíž všechny nutné doplňky a poznámky, jež jsme uznali za vhodno přičiniti v otázce maleficia.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama