ZAKLÍNÁNÍ PRO KAŽDÝ DEN V TÝDNU

8. května 2007 v 21:14 | danissko
Pondělí. Zaklínání Světlonoše.

Zaklínám tě Světlonoši Bohem živým Bohem pravým, Bohem svatým, Bohem, který řekl a vše bylo stvořeno. Zaklínám tě nevýslovným jménem Boha On, Počátkem a Koncem, jménem Ya, Saday, Rex, Salus, Adonay, Emmanuel, Messias a zažehnávám tě, zaklínám tě, vzývám tě jmény, která jsou prohlášena písmeny V, C, X a jmény: Jehova, Sol, Agla, Riffasoris, Oriston, Orfitue, Faton ipreto, Ogia, Speraton, Imagon, Amul, Penaton, Soter, Tetragrammaton, Eloy, Premoton, Sirmon, Perigaron, Irataton, Plegaton, On, Perchiram, Tiros, Rubiphaton, Simulaton, Perpi, Klarimum, Tremendum, Meray a nejvyššími nevyslovitelnými jmény Bůh, Gali, Euga, El, Habdanum, Ingadum, Obu, Euglabis, aby se zjevil X, nebo abys přišel ty sám v krásné lidské podobě, prost jakékoliv ošklivosti. Musíš mi zjeviti pravdu ve všem, nač se tě budu dotazovati, aniž bys mi uškodil na těle, či na duchu.

*

Toto vyvolávání provádějte od 11. hod. do 12., nebo od 3. hod. do 4. Potřebujete k němu dřeva z posvěceného kříže, abyste mohli nakresliti kruh, kolem něhož napište: »Jménem Nejsvětější Trojice ti, Světlonoši, zakazuji vstoupiti do tohoto kruhu!«

Za odměnu udělíte Duchu živou myš. Zaklínající musí míti štolu, albu, komži a svěcenou vodu, aby zaklínání bylo urychleno. Poroučejte ostře tak, jak to činí pán se svými služebníky. Použijte všech hrozeb. Satan, Rantam, Pallantre, Lutais, Scircinér, poroučím Ti, abys mi poskytl . . . .

--------------------------------------------------------


Úterý. Zaklínání Frimosta.

Zaklínám tě F., poroučím ti všemi jmény, kterými můžeš býti přinucen Nambrosthe, plným jménem, mocí všech Duchů, všemi znaky, Pantaklem, Kruhem Šalamounovým, zaklínáními judejskými, řeckými a chaldejskými, tvým zhanobením a kletbami. Rozmnožím tvá muka, jestliže se ihned nezjevíš, abys vyplnil mou vůli a byl poslušen všeho, co na tobě budu požadovati, aniž bys měl moc uškoditi mi na těle či na duši, aniž uškoditi mým spojencům.

*

Toto vyvolávání provádějte večer od 9. hod. do 10. Za odměnu dejte Duchu první kamének, který jste ráno našli. Tím nabudete hodnosti a úcty. Postupujte právě tak, jako v pondělí, ale nakreslete kruh, do něhož vepište: »Buď mne, Frimoste, poslušen.« Třikrát.

--------------------------------------------------------

Středa. Zaklínání Astarty.

Zaklínám tě, Astarto, slovy i mocí boží, Bohem mocným, Ježíšem Kristem Nazaretským, kterému jsou podřízeni všichni Démoni, který byl počat Marií Pannou a tajemstvím Anděla Gabriela. Znovu tě zaklínám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, jménem Blahoslavené P. Marie, Nejsvětější Trojicí, k jejíž cti všichni Archandělé, trůnové, vlády, mocnosti, patriarchové, proroci, Apoštolové a Evangelisté, zpívají bez ustání: »Svatý, Svatý, Svatý.« Zaklínám tě jménem Boha, který byl, jest a bude a který přijde jako plamen živého ohně, abys nezanedbávala mých příkazů a neváhala přijíti. Přikazuji ti to Tím, který zahalen v plamen, přijde soudit živých i mrtvých, kterému jest vzdávána všechna čest, chvála a sláva. Zjev se bez meškání, poslouchej mne, vzdej chválu Bohu pravému, Bohu živému a všem jeho dílům. Nezapomeň, že mne musíš poslouchati a vzdáti čest Duchu Svatému. Jeho jménem ti poroučím.

*

Toto vyvolávání provádějte v noci, od 10. do 11. hod. Získáte přízeň všech, kteří Vás obklopují. Do kruhu třikrát vepište: »Zjev se, Astaroth.«

--------------------------------------------------------


Čtvrtek. Zaklínání Silcharda.

Zaklínám tě, Silcharde, obrazem a podobou Ježíše Krista našeho Pána, který svou smrtí a utrpením vykoupil lidstvo a který chce svou prozřetelností, abys ihned a bez meškání přišel. Poroučím ti to jménem všech království božích. Zjev se. Zaklínám a poroučím ti jménem toho, jenž roztrhal lva a draka, abys byl poslušen mé vůle a nemohl mi uškodit na těle, na duši, ani jinak.

*

Toto zaklínání provádějte v noci od 3. hod. do 4. Jako odměny dějte Duchu něco chleba. Pak se vzdálí. Dosáhnete štěstí a je možno použíti tohoto zaklínání při hledání pokladů. Do kruhu třikráte vepište: »Pro Boha svatého.«

--------------------------------------------------------


Pátek. Zaklínání Becharda.

Zaklínám tě, Becharde, a přikazuji ti, abys přišel. Zapřísahám tě znovu třikráte svatým jménem božím, jmény: Adonay, Agla, Samalabactany, která jsou zapsána hebrejsky, řecky a latinsky, jménem všech svátostí, všemi jmény napsanými v této knize a jménem toho, jenž tě srazil s výsosti nebes. Zaklínám tě a přikazuji ti silou svaté Eucharistie, která vykoupila lidstvo z jeho hříchů, abys bez jakéhokoliv průtahu přišel a vykonal i splnil všechny mé rozkazy. Nechť se tak stane beze škody pro mé tělo i mou duši. Nečiň křivdy mé knize a těm, kteří jsou zde se mnou.

*

Toto vyvolávání provádějte v noci od 11. do 12. hod. Duchu dejte ořech. Do kruhu třikráte vepište: »Zjev se, Becharde«.

--------------------------------------------------------


Sobota. Zaklínání Gulanda.

Zaklínám tě, Gulande, jménem Satanovým, jménem Belzebubovým, jménem Astarty a jmény všech ostatních duchů, abys přišel. Zjev se mi ve jménu Satanově a všech ostatních démonů. Zjev se mi, přikazuji ti to jménem Nejsvětější Trojice. Zjev se, aniž bys uškodil mému tělu, mé duši, mé knize, nebo kterékoliv věci, které používám. Poroučím ti, abys přišel bez meškání. Buď sám, nebo pošli jiného Ducha stejně mocného, aby vyplnil mé rozkazy a byl podřízen mé vůli. Neodcházej bez mého svolení.

*

Toto zaklínání provádějte v noci od 11. do 12. hod. Duchu dejte spálený chléb a pak se ho dotazujte. Ihned uposlechne. Do kruhu třikrát napište: »Nevstupuj, Gulande.«

--------------------------------------------------------


Neděle. Zaklínání Surgata.

Zaklínám tě, Surgate, všemi jmény vepsanými v tuto knihu, abys bez prodlení a ihned uposlechl, nebo mi poslal ducha, jenž mi přinese kámen, který, budu-li nositi u sebe, stanu se neviditelným pro každého člověka. Zaklínám tě, abys byl poslušen, ať již přijdeš sám, nebo pošleš někoho za sebe, abys splnil mou vůli. Vše, co ti poručím, učiň, aniž by mé tělo, neb má duše utrpěla úhony. Nesmíš ublížit ani mým průvodcům.

*

Toto zaklínání provádějte v noci od 11. h. až do 1. hod. Duch na vás bude požadovati vlas s vaší hlavy. Nedávejte mu jej však! Dejte mu srst některého zvířete a přinuťte ho, aby ji přijal. Do kruhu napište: »Tetragrammaton, 3, Ismael, Adonay, Ilma.« Do druhého kruhu vepište: »Zjev se, Surgote, zjev se, Surgote, zjev se, Surgote!«


--------------------------------------------------------

Veškeré magické úkony je nejlépe provádět v nočních hodinách.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama